Etape de realizare:

Etapa I 10/12/2014

Image 01
1. Etapa I: Studii si analize privind sistemul tehnologic de profilare/reprofilare si masurare a suprafetelor prelucrate ale rotilor de tren. Definirea cerintelor constructive si functionale ale masinilor-unelte si ale echipamentelor de control si comanda.
Rezultate asteptate: Studiu de analiza; Scheme constructive; Raport intermediar de activitate; Pagina web.
1.1.Analize privind tehnologia de reprofilare prin aschiere a rotilor de tren. Identificarea cerintelor privind structura cinematica a sistemului tehnologic integrat de prelucrare si masurare a profilului rotilor de tren.
1.2.Analiza caracteristicilor geometrice ale profilelor normalizate pentru rotile mijloacelor de transport feroviar. Stabilirea functiilor de masurare.
1.3.Elaborarea schemei bloc a sistemului integrat de prelucrare - profilare/reprofilare si masurare a profilului rotilor mijloacelor de transport feroviar.
1.4.Promovarea proiectului prin realizarea paginii web.
1.5.Management proiect.

Etapa II 10/12/2015

Image 01
2. Etapa II: Proiectarea modelului functional al sistemului tehnologic mecatronic integrat pentru profilarea/reprofilarea si masurarea rotilor mijloacelor de transport feroviar si a procedurilor de masurare si calibrare.
Rezultate asteptate: Documentatie de executie model functional; Proceduri de masurare si calibrare; Raport de diseminare; Raport intermediar de activitate

2.1.Proiectarea componentelor hardware ale modelului functional si elaborare baza de date cu profile etalon. Analiza si aplicarea reglementarilor in domeniu.
2.2.Proiectare interfete (mecanice si de actionare) intre echipamentul de masurare si masina-unealta si proiectare scheme de actionare a sistemului de masurare
2.3.Elaborare proceduri de masurare si calibrare.
2.4.Diseminarea rezultatelor

Etapa III 30/12/2016

Image 01
3. Etapa III: Definitivarea documentatiei tehnice si realizarea subsistemelor componente ale modelului functional pentru sistemul tehnologic mecatronic integrat pentru prelucrarea - profilarea/reprofilarea si masurarea rotilor mijloacelor de transport feroviar. Diseminare rezultate.
Rezultate asteptate: Documentatie model functional; Model functional; Raport de experimentari; Raport de demonstrare si diseminare; Raport final de activitate

3.1.Definitivarea documentatiei de executie pentru sistemul tehnologic de prelucrare-profilare/reprofilare si masurare a rotilor de pe osiile montate
3.2.Proiectarea software de masurare si comanda
3.3.Executia structurilor mecanice ale echipamentului de masurare si executia structurilor mecanice ale sistemului de actionare pe axele X si Z pentru profilarea rotilor
3.4.Executie sistem de achizitie si procesare date masurare
3.5.Diseminare rezultate.
3.6.Selectarea si achizitionarea de componente pentru integrarea echipamentului de comanda numerica si a sistemelor de actionare in structura masinii-unelte.

Etapa IV 30/09/2017

Image 01
4. Etapa IV: Integrarea modelului functional al sistemului tehnologic mecatronic integrat pentru prelucrarea profilare/reprofilare si masurarea rotilor mijloacelor de transport feroviar. Testari si analize functionale, demonstrarea capabilitatii modelului functional
Rezultate asteptate: Model functional integrat; Raport de experimentari; Raport de demonstrare si diseminare; Raport intermediar de activitate; Raport final de activitate

4.1. Integrarea echipamentului de comanda numerica si a sistemelor de actionare in structura masinii-unelte. Programarea comenzii numerica
4.2.Integrarea echipamentului mecatronic de masurare si implementarea softului de masurare
4.3.Experimentari pentru testarea performantelor sistemului de masurare
4.4.Masurarea preciziei geometrice a masinii-unelte
4.5.Experimentarea modelului functional al sistemului tehnologic integrat.
4.6.Demonstrarea functionalitatii sistemului tehnologic integrat. Diseminare rezultate.
4.7.Analiza rezultatelor proiectului si identificarea rezultatelor brevetabile.