CATIA | Comenzi de editare a obiectelor
proiectare asistata in catia v5, catia, intratest, curs catia, tutorial, catia, autocad, carti, 3D, studio max, labview, project management, inginerie, roti dintate, dinti, dinte, roata, mecanica, proiect, proiectare, computer aided design, CAD, instruire, training, Ghionea, PC Magazine, Bren, Photoshop, Adobe, inteligenta, AI, curs, politehnica, tehnologie, masina, TCM, professional, promanagement, invatare, desene executie, ansamblu, curs, personaliza, bucuresti, grafician, universitatea politehnica bucuresti imst inginerie economica, catia v5 aplicatii in ingineria mecanica, carti de utilizare catia, aplicatii ale analizei cu elemente finite, schite in catia v5, modele desen autocad, module catia, avantajele proiectarii asistate, proiect licenta inginerie economica, inventor, program simulare masini cu comanda numerica, comanda manual catia, animating 3ds max, catia pdf, proiectare asistata in catia v5, catia v5 structural analysis, proiectarea asistata de calculator in mecanica, rezistenta admisibila otel, proiectare organologica, autocad proiectare mecanica, documentatie catia v5, catia carti, istoria autocadului, desen dupa profil catia, program de recuperare a datelor, catia download, comenzi autocad, carte catia, tutorial autocad, documentatie catia, dacia duster, romania, standard, stas, iso, download, text, dassault systemes, autodesk, anc, cnfpa, formare profesionala, specialist, specializare, testare, modelare, generare, exemplu, stancescu, dacia, logan, renault, RTR, organe de masini, cenit, magic enginnering, master, specializare, testare, angajare, imst, amfiteatru, instalatie, asamblare, constringere, constringeri, alfanumeric, recuperare, coordonate, flansa, www.catia.ro, formatare, chamfer, interfata, cotare, trasare, inventor, fundamente, fundamentals, documentatie, suprafete, carteziene, rectangle, teoretice, focalizare, tcm.pub.ro, drafting, invatare, circumferinta, cam-cad, abateri, structura, perimetru, theory, sectiune, geometrie, manual, surub, constructia arborelui in catia v5, schite piese catia, catia tutorial romana, proiectarea unei piese
proiectare asistata in catia v5, catia, intratest, curs catia, tutorial, catia, autocad, carti, 3D, studio max, labview, project management, inginerie, roti dintate, dinti, dinte, roata, mecanica, proiect, proiectare, computer aided design, CAD, instruire, training, Ghionea, PC Magazine, Bren, Photoshop, Adobe, inteligenta, AI, curs, politehnica, tehnologie, masina, TCM, professional, promanagement, invatare, desene executie, ansamblu, curs, personaliza, bucuresti, grafician, universitatea politehnica bucuresti imst inginerie economica, catia v5 aplicatii in ingineria mecanica, carti de utilizare catia, aplicatii ale analizei cu elemente finite, schite in catia v5, modele desen autocad, module catia, avantajele proiectarii asistate, proiect licenta inginerie economica, inventor, program simulare masini cu comanda numerica, comanda manual catia, animating 3ds max, catia pdf, proiectare asistata in catia v5, catia v5 structural analysis, proiectarea asistata de calculator in mecanica, rezistenta admisibila otel, proiectare organologica, autocad proiectare mecanica, documentatie catia v5, catia carti, istoria autocadului, desen dupa profil catia, program de recuperare a datelor, catia download, comenzi autocad, carte catia, tutorial autocad, documentatie catia, dacia duster, romania, standard, stas, iso, download, text, dassault systemes, autodesk, anc, cnfpa, formare profesionala, specialist, specializare, testare, modelare, generare, exemplu, stancescu, dacia, logan, renault, RTR, organe de masini, cenit, magic enginnering, master, specializare, testare, angajare, imst, amfiteatru, instalatie, asamblare, constringere, constringeri, alfanumeric, recuperare, coordonate, flansa, www.catia.ro, formatare, chamfer, interfata, cotare, trasare, inventor, fundamente, fundamentals, documentatie, suprafete, carteziene, rectangle, teoretice, focalizare, tcm.pub.ro, drafting, invatare, circumferinta, cam-cad, abateri, structura, perimetru, theory, sectiune, geometrie, manual, surub, constructia arborelui in catia v5, schite piese catia, catia tutorial romana, proiectarea unei piese
3869
page-template-default,page,page-id-3869,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Comenzi de editare a obiectelor

 

Comanda ROTATE mută obiectele selectate într-o nouă poziţie, stabilită în jurul unui punct de bază. După lansarea în execuţie a comenzii, utilizatorul este invitat să realizeze selecţia obiectelor, apoi să definească un punct central de rotaţie şi unghiul acesteia. Implicit, rotaţia pozitivă se realizează în sens trigonometric.


Fig. 5.1. Rotirea unui dreptunghi cu ajutorul mouse-ului

În figura 5.1 este prezentat modul de rotire al unui dreptunghi în jurul unui punct ales de utilizator cu ajutorul mouse-ului. Comanda prezintă două opţiuni, astfel:

Rotation Angle – permite specificarea unui unghi absolut pentru a roti obiectele selectate;

Reference – permite indicarea unui unghi existent şi apoi a unghiului dorit a fi utilizat de setul de selecţie. Aceasta este o metodă foarte rapidă de reorientare a obiectelor sau de aliniere a unei selecţii de obiecte cu altul.

Comanda SCALE are ca efect scalarea uniformă (prin extindere sau micşorare) a obiectelor selectate. Scalare uniformă înseamnă că modificarea dimensiunilor se realizează cu acelaşi factor, atât pe direcţia X, cât şi pe direcţia Y. Evident, pentru extindere se foloseşte un factor de scală supraunitar, iar pentru micşorare, unul subunitar.


Fig. 5.2. Scalarea unui profil

Comanda prezintă trei opţiuni, astfel:

Base Point – indică punctul de bază pentru scalare;

Reference Point – utilizatorul poate specifica scara sau mărimea existentă şi, apoi, să specifice o nouă valoare;

Scale Factor – măreşte sau micşorează mărimea scării.

În figura 5.2 este prezentată scalarea, cu ajutorul mouse-ului, a unui profil construit ca polilinie. Se observă distinct cele două dimensiuni ale profilului considerat, astfel: cu linie întreruptă este profilul vechi, cu linie continuă, cel nou.

Comanda ALIGN realizează mutarea, scalarea şi rotirea simultană a obiectelor. Modul în care funcţionează comanda variază în funcţie de numărul punctelor sursă şi destinaţie introduse şi dacă se lucrează în două sau trei dimensiuni.

Fig. 5.3. Etapele realizării alinierii dreptunghiului cu linia

Astfel, dacă se specifică o sursă şi un punct de destinaţie, urmate apoi de apăsarea tastei Enter, comanda ALIGN va funcţiona în acelaşi mod ca şi comanda MOVE. Dacă se specifică două surse şi două puncte de destinaţie, aşa cum este prezentat în figura 5.3, alinierea poate avea loc în două sau în trei dimensiuni, în paralel cu o eventuală scalare a obiectului care trebuie aliniat, în acest caz, dreptunghiul.

Spre exemplu, în figura 5.3, în Pasul 1, se lansează comanda ALIGN, se selectează dreptunghiul şi se apasă tasta Enter. În Pasul 2 se aleg punctele sursă, notate în figură cu S1 şi S2 şi punctele destinaţie corespunzătoare, notate cu D1 şi D2. În Pasul 3, după confirmarea Scale objects based on alignment points? [Yes/No] <N>: yes, se observă că asupra dreptunghiului s-au aplicat trei operaţii: mutare, rotire şi scalare, pentru a fi aliniat cu linia, preluând de la aceasta orientarea şi lungimea, punctele D1 şi D2 fiind capetele liniei.

Comanda MIRROR permite oglindirea obiectelor selectate faţă de o linie de oglindire. Programul AutoCAD oferă această facilitate pentru a ajuta utilizatorul să creeze obiecte sau geometrii simetrice faţă de o axă.


Fig. 5.4. Copierea prin oglindire a unor obiecte faţă de o axă

În figura 5.4, după selectarea obiectelor care vor fi oglindite, se indică succesiv prima şi a doua poziţie pentru linia de oglindire. Aceasta este chiar axa verticală aflată în dreapta obiectelor.

Următoarea opţiune a comenzii MIRROR permite reţinerea obiectelor originale, selectate pentru oglindire:

Delete source objects?[Yes/No]<N>: N

Comanda OFFSET creează o entitate paralelă cu o entitate deja existentă, la o anumită distanţă, de o parte sau de alta a acesteia. Entitatea selectată poate fi de tip linie, cerc, polilinie sau curbă spline. Dacă entitatea selectată prezintă colţuri rotunjite, raza racordării este ajustată automat, pe baza unui algoritm ce ia în calcul distanţa aleasă faţă de entitatea originală.


Fig. 5.5. Crearea unui contur paralel

În prompterul comenzii OFFSET, utilizatorul are două posibilităţi:

– să utilizeze opţiunea Through pentru a selecta obiectul şi apoi a indica punctul prin care trebuie să treacă noul obiect;

– să utilizeze opţiunea Offset Distance pentru a indica distanţa la care va fi deplasat noul obiect faţă de cel original.

Subopţiunile Point on side to offset şi Through point se utilizează pentru a indica unde va fi desenat noul obiect. În funcţie de alegerea făcută şi de distanţa introdusă de la tastatură, acesta este micşorat sau mărit.

Comanda ARRAY permite crearea rapidă prin copiere a unei selecţii de obiecte, realizând o reţea rectangulară pe mai multe linii şi coloane sau un dispozitiv polar. După activarea comenzii, utilizatorul trebuie să definească setul de selecţie, apoi să indice tipul modelului de reţea dorit. În figura 5.6 sunt prezentate două matrici, una rectangulară cu 3 linii şi 4 coloane şi una polară cu 8 obiecte, dispuse circular, pe un unghi de 3600.


Fig. 5.6. Crearea unei matrici rectangulare sau polare

Opţiunea Rectangular creează o reţea rectangulară de linii şi coloane care formează o matrice de obiecte identice. Utilizatorul are posibilitatea de a specifica numărul de linii şi coloane, dar şi distanţa dintre acestea.

Opţiunea Polar creează o dispunere circulară a obiectelor selectate, copiate în jurul unui punct central.

Comanda TRIM este utilizată pentru a ajusta un obiect desenat. În majoritatea cazurilor, este utilă această ajustare a obiectului, prin înlăturarea unor capete de linii, polilinii deschise, arce, segmente de cerc şi curbe spline, care nu mai sunt utile în desen. Modul de lucru este următorul: după tastarea comenzii, la prompterul Select Objects utilizatorul va selecta anumite obiecte pentru a defini muchiile tăietoare care vor limita obiectele tăiate, apoi apasă tasta Enter pentru a încheia selecţia. La prompterul Select object to trim se selectează obiectele care vor fi tăiate. Astfel, selectarea obiectelor de tăiat se face către partea ce trebuie înlăturată prin indicarea unui mpunct pe obiect cu ajutorul mouse-ului. În plus, pot fi îndepărtate şi obiectele care au fost selectate ca tăietoare sau porţiuni ale acestora.

Fig. 5.7. Etapele de aplicare a comenzii TRIM

Comanda TRIM este exemplificată în figura 5.7 şi cuprinde trei etape, astfel: a. trasarea obiectelor, b. selectarea obiectului tăietor şi c. Înlăturarea segmentelor de linie şi curbă spline aflate în exteriorul cercului.

Comanda FILLET se utilizează pentru a racorda două linii, arce sau cercuri cu un arc de rază specificată. Lungimile iniţiale ale entităţilor racordate sunt păstrate sau modificate automat de comandă pentru a realiza racordarea continuă cu un arc. Prin specificarea unei raze nule, aplicarea comenzii FILLET are ca efect crearea unui colţ ascuţit la intersecţia a două linii.

Racordările pot fi create între orice combinaţii de două linii, arce sau cercuri. Dacă pot fi create mai multe racordări, programul AutoCAD o alege pe aceea ale cărei puncte de capăt sunt mai apropiate de punctele alese.

Fig. 5.8. Exemple de racordări folosind comanda FILLET

În general, comanda FILLET se lansează în execuţie de două ori, succesiv. La prima apelare, utilizatorul stabileşte valoarea razei de racordare, iar la a doua apelare alege cele două entităţi care vor fi racordate. În figura 5.8 sunt prezentate câteva exemple de aplicare a comenzii FILLET.

Comanda FILLET conţine şi următoarele opţiuni:

Polyline – în cazul selectării unei polilinii, toate vârfurile sale sunt racordate cu aceeaşi rază, stabilită anterior;

Radius – stabileşte valoarea razei pentru racordare. Odată stabilită valoarea razei de racordare, aceasta este stocată împreună cu desenul în variabila de sistem Filletrad şi rămâne constantă până la o următoare modificare;

Trim – stabileşte dacă muchiile utilizate ca suport al racordării vor fi păstrate intacte sau tăiate. Subopţiunile disponibile sunt Trim/No Trim, cu setarea implicită Trim, stocată în variabila de sistem Trimmode, cu valorile 1 şi 0.

Ordinea în care sunt selectate entităţile care formează racordarea nu influenţează modul de aplicare al comenzii FILLET.

Comanda CHAMFER este asemănătoare comenzii FILLET şi operează la fel cu aceasta, permiţând teşirea a două linii. Teşiturile sunt utilizate în aplicaţiile mecanice, cum ar fi muchiile înclinate ale arborilor strunjiţi, în scopul eliminării colţurilor ascuţite sau a muchiilor rugoase. De asemenea, teşiturile au un rol foarte important în uşurarea asamblării pieselor.

În general, condiţia de aplicare a comenzii CHAMFER este ca liniile să se intersecteze într-un punct. După tăierea capetelor celor două linii, acestea sunt unite cu o linie înclinată. Totuşi, comanda CHAMFER este aplicabilă şi în cazul în care cele două linii nu se intersectează, acestea fiind extinse forţat până la punctul lor de intersecţie, apoi sunt tăiate şi teşite.

Ca şi în cazul comenzii FILLET, în prealabil trebuie stabilite două distanţe care caracterizează segmentul de teşire, iar aceste distanţe pot fi diferite. În cazul în care distanţele introduse au valoarea 0, teşirea creează o intersecţie de forma unui colţ ascuţit. În figura 5.9 sunt prezentate câteva exemple de aplicare a comenzii CHAMFER.

Fig. 5.9. Exemple de racordări folosind comanda CHAMFER

Comanda CHAMFER conţine şi următoarele opţiuni:

Polyline – în cazul selectării unei polilinii, toate vârfurile sale sunt teşite cu aceeaşi valoare, stabilită anterior;

Distance – stabileşte distanţa de scurtare de la prima linie selectată şi distanţa de scurtare a celei de-a doua linii. Aceste distanţe pot să nu fie egale şi sunt stocate în variabilele de sistem Chamfera şi Chamferb;

Angle – stabileşte valoarea unghiului de teşire, măsurat de la prima linie. În cazul alegerii acestei opţiuni, utilizatorului i se cere lungimea de teşire, această fiind apoi stocată în variabila de sistem Chamferc. De asemenea, unghiul de teşire este stocat în desen în variabila de sistem Chamferd;

Trim – stabileşte dacă muchiile utilizate pentru a forma teşitura sunt reţinute sau înlăturate. Ca şi în cazul comenzii FILLET, subopţiunile disponibile sunt Trim/No Trim, cu setarea implicită Trim, stocată în variabila de sistem Trimmode, cu valorile 1 şi 0, afectând în mod egal ambele comenzi;

Method – alege metoda de creare a teşiturii (două distanţe sau o distanţă şi un unghi). Metoda selectată este stocată în variabila de sistem Chammode cu valorile 0 şi 1.

Aplicaţie rezolvată: Să se traseze profilul din figura 5.10. Etape de rezolvare.


Fig. 5.10. Profilul care trebuie obţinut

Fig. 5.11. Trasarea unui dreptunghi si a două cercuri

Fig. 5.12. Trasarea a patru cercuri

Fig. 5.13. Înlăturarea unor elemente ale desenului

Fig. 5.14. Înlăturarea unor elemente ale desenului

Fig. 5.15. Profilul final