CATIA | Departamentul Tehnologia Constructiilor de Masini
Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica, Departamentul Tehnologia Constructiilor de Masini
tcm upb politehnica robotica inginerie industriala studii de master studii licenta universitate tehnologia constructiilor de masini inginerie economica industriala informatica aplicata
6665
page-template-default,page,page-id-6665,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Departamentul Tehnologia Constructiilor de Masini

 

Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica, Departamentul Tehnologia Constructiilor de Masini
Splaiul Independentei nr. 313, Bucuresti, sector 6, cod 060042, birou departament sala CE 111, e-mail: savu@ctanm.pub.ro, Telefon secretariat departament: + (4) 021 402 9373, Facultate http://www.fiir.pub.ro, Departament TCM http://www.tcm.pub.ro, vezi/descarca PLIANT de prezentare, Pagina Facebook TCM, Pagina Facebook Facultate


Informatii Admitere Licență 2020 Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică – FIIR


Programe de studii Licenta

Programul Inginerie Economică Industrială din cadrul Facultăţii IIR oferă absolvenţilor, ingineri economişti, o dublă pregătire: tehnică şi economică,
astfel încât aceştia pot activa după absolvire în diferite medii de lucru – inclusiv informatizate şi internaţionale, într-o problematică largă: studii şi analize tehnico – economice, management, marketing, operaţiuni financiar-bancare, dezvoltare de produse şi servicii de calitate şi profitabile, sisteme logistice, resurse umane, modelare şi programare de procese, antreprenoriat, dezvoltare de proiecte, conducere de unităţi economice etc.
Vezi/descarca Plan de invatamant
PLIANT de prezentare

Programul Tehnologia Construcţiilor de Maşini pregăteşte ingineri de cercetare, proiectare şi producţie, pentru a-şi desfăşura activitatea în diferite medii de lucru – inclusiv informatizate şi internaţionale, în domenii privind tehnologiile de prelucrare clasice, neconvenţionale, asistate de calculator; proiectarea şi execuţia produselor şi instalaţiilor complexe; proiectarea şi urmărirea proceselor de prelucrare, proiectarea şi utilizarea echipamentelor de prelucrare, control, asamblare; proiectarea sistemelor de fabricare convenţionale, flexibile, numerice, adaptive, automate etc.; managementul industrial; calitatea producţiei; conducerea de laboratoare; conducerea de unităţi economice etc. In anul III, studenţii pot opta pentru continuarea studiilor la programele TCM sau NSN (Nanotehnologii şi Sisteme Neconvenţionale).
Vezi/descarca Plan de invatamant
PLIANT de prezentare

Programul Informatică Aplicată în Inginerie Industrială pregăteşte ingineri de cercetare, proiectare şi producţie, pentru a-şi desfăşura activitatea în diferite medii de lucru informatizate, privind: procese de prelucrare moderne, comanda şi controlul maşinilor unelte moderne CNC, proiectarea şi fabricarea produselor, managementul reţelelor logistice, modelarea şi simularea proceselor, controlul echipamentelor pentru fabricare aditivă etc.
Vezi/descarca Plan de invatamant
PLIANT de prezentare


Informatii Admitere Master 2020 si procedura de inscriere


Programe de studii Masterat

Programul de studii universitare de masterat Design industrial şi produse inovative (DIPI) pregătește specialişti în cercetare, proiectare și producție, pentru a activa în diferite medii de lucru – inclusiv informatizate și internaționale, într-o problematică largă: dezvoltarea de produse inovative cu impact semnificativ pe piaţă; proiectarea şi evaluarea designului; proiectarea asistată de calculator a produselor şi tehnologiilor; managementul dezvoltării de produs; ergonomia produselor; conducerea unor laboratoare specifice; conducerea unor unități economice etc.
Vezi/descarca Plan de invatamant
PLIANT de prezentare

Programul de studii universitare de masterat Ingineria Nanostructurilor și Proceselor Neconvenționale (INPN) pregătește specialişti în cele mai avansate tipuri de tehnologii de prelucrare, cele neconvenționale: tehnologii de prelucrare cu laser, ultrasunete, plasmă, fascicul de electroni și de ioni, dar și tehnologii aditive. Tehnologiile neconvenționale asistate de calculator fac posibilă prelucrarea și formarea materialelor avansate din orice domeniu.
Vezi/descarca Plan de invatamant
PLIANT de prezentare

Programul de studii universitare de masterat Ingineria Proiectarii si Fabricarii Produselor (IPFP) pregătește specialişti pentru proiectare si dezvoltare de produse, care invata sa foloseasca procese avansate de fabricare, aplica metode moderne de programare a fabricatiei. Managementul proiectelor si calitatii produselor este, de asemenea, o directie importanta in acest program de master.
Vezi/descarca Plan de invatamant
PLIANT de prezentare

Programul de studii universitare de masterat Inginerie Avansata Asistata de Calculator (IAAC) se concentrează asupra tehnologiilor care susțin întregul ciclu de viață al unui produs. Sunt parcurse etapele de proiectare pentru fabricarea produselor industriale. Un accent deosebit este pus pe proiectarea tehnologică constructivă, pe crearea și analizarea fluxurilor de informații asociate produselor, necesare în toate fazele fabricației acestuia. Studentii nostri dezvolta abilitățile necesare pentru a satisface cererea globală de ingineri specialiști și de designeri industriali.
Vezi/descarca Plan de invatamant
PLIANT de prezentare, Poster

Spectrul de obiective ale programului de studii universitare de masterat Calitate în inginerie şi managementul afacerilor (CIMA) se concentreaza pe dezvoltarea de produse inovative şi, corelat, realizarea de modele şi prototipuri, pregătirea de specialişti în ingineria calităţii şi merceologia produselor industriale, specializarea în sisteme integrate de management (calitate–mediu– securitatea mediului), pregătirea de specialişti pentru analize privind capabilitatea proceselor de fabricaţie (administrator de procese), specializarea în tehnici şi instrumente de îmbunătăţire a managementului calităţii, specializarea în auditul şi certificarea produselor, proceselor şi sistemelor de management, pregătirea de specialişti în analiza costurilor referitoare la calitate, specializarea viitorilor manageri în proiectarea si implementarea sistemului informaţional şi decizional, utilizarea instrumentarului metodologic-managerial adecvat, prin care acesta să gestioneze în mod unic toate categoriile de date şi informaţii existente in organizatie şi să permită modelarea şi vizualizarea lor multidimensională, crearea de competenţe în proiectarea, evaluarea şi managementul identităţii de corporaţie.
Vezi/descarca Plan de invatamant
PLIANT de prezentare

Programul de studii universitare de masterat Ingineria şi managementul proiectelor complexe (IMPC) pregateste studenții pentru pozitii cheie în dezvoltarea produselor, inovare, design, managementul produselor și marketing industrial. Programul, conceput și susținut prin parteneriat universitate-industrie, integrează elemente de afaceri și tehnice pentru a forma lideri de înaltă competență care șă implementeze eficient metodele, instrumentele și cele mai bune practici de dezvoltare a produselor.
Vezi/descarca Plan de invatamant
PLIANT de prezentare

Programul de studii universitare de masterat Inginerie economică şi managementul afacerilor (IEMA) pregateste studenții sa initieze si sa conduca propria afacere, sa coordoneze colective de lucru in cadrul companiilor, sa gestioneze magazine on-line, sa modeleze si sa imprime 3D produse proprii, sa obtina finantari pentru proiecte din fonduri nationale sau europene, sa dezvolte produse inovative, sa comunica eficient si sa rezolve probleme complexe.
Vezi/descarca Plan de invatamant
PLIANT de prezentare